TBU seminar: 19.10.2013

U subotu, 19. oktobra 2013. godine, u Edukativnom centru Interval u Valjevu, realizovan je seminar "Towards Better Understanding 6" / "Ka boljem razumevanju 6" u saradnji sa ELTA (English Language Teachers Association) i Američkom ambasadom u Beogradu.

"KA BOLJEM RAZUMEVANJU 6 - modul 1"
"TOWARDS BETTER UMDERSTANDING 6 – module 1"

Navedeni program je akreditovan od Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i nalazi se u Katalogu akreditovanih programa za školsku 2012/13.  i  2013/14.  godinu pod brojem 822, poglavlje Strani jezik. Realizatori ovog programa su treneri iz različitih gradova Srbije koji su tokom 2006/07. uspešno završili program obuke spoljnih saradnika Ministarstva prosvete SITT (Summer Institute for Trainer Training), u trajanju od 200 sati.

Cilj programa je unapređivanje nastave engleskog jezika u srednjim i osnovnim školama. Učesnicima se predstavljaju savremene i delotvorne metode podučavanja i pružaju mogućnostI da praktično isprobaju različite aktivnosti. Takođe se nastavnici motivišu na profesionalni razvoj i napredak, podstiču na kritičko mišljenje, međusobnu saradnju i razumevanje u učionici i van nje, što omogućava profesionalnu komunikaciju i razmenu ideja iz uspešne prakse.

Program je  realizovan zahvaljujući podršci stručnog udruženja nastavnika engleskog jezika ELTA i delimičnom finansiranju programa od strane Američke ambasade u Beogradu.

Edukativni centar Interval - Valjevo,
19.10.2013. godine.

Treneri: Katarina Ristanović i Željko Andrijanić
Koordinator: Draginja Ristić